Lantbruksfakta Digital innehåller detaljerade och sökbara uppgifter om 499.900 personer/ bolag och 505.300 fastigheter. Dessutom finns 359.800 telefonnummer till verksamma ägare, 377.800 fastigheter med skog samt 306.900 fastigheter med åker.

499.900 personer/bolag 

359.800 telefonnummer till ägare 

505.300 fastigheter 

306.900 fastigheter med åker 

 377.800 fastigheter med skog 

Exempel på kunder

Alla uppgifter du behöver- samlade på ett och samma ställe!

Lantbruksfakta Digital är en webbaserad tjänst för dig som säljer produkter eller tjänster till Lant -eller skogsbruket. Med hjälp av Lantbruksfakta Digital kan du effektivisera din bearbetning av både befintliga och potentiella kunder genom att alltid ha tillgång till den allra senaste informationen om din målgrupp och marknad.

Enkla sökningar och urval
I Lantbruksfakta Digital kan du snabbt och enkelt göra egna sökningar och urval, spara dessa som listor, eller exportera kontaktuppgifter för postala utskick eller telefonbearbetning. Det går att söka och filtrera utifrån en mängd olika parametrar som exempelvis; ägare av fastighet, verksamhetsinriktning, åker och skog bolagsengagemang, avverkning m.m.

Detaljsida över ägaren
Varje ägare/aktör presenteras på övergripande detaljsida där man enkelt ser kontaktuppgifter, verksamhetsinriktning, ägande mm. Via kart/satellitfunktion även enkelt/snabbt att se var ägaren finns.

Egna noteringar och utmärkningar (flaggning) på ägare eller fastigheter
Möjlighet att göra egna sökbara noteringar på en ägares detaljsida samt själv skapa och koppla sökbara flaggningar på både ägare och fastigheter. Detta innebär att man enkelt själv kan göra egna grupperingar/listor av ägare eller fastigheter

Fakta om Lantbruksfakta Digital:

Antalsuppgifter

Totalt antal personer/Bolag321303
Totalt antal ägare 291656
Antal telefon/mobilnr230488
Totalt antal fastigheter 337661
Antal fastigheter med Åker 251984
Antal fastigheter med Skog295467

Gör  olika urval/sökningar kopplade mot ägarna,  verksamhetsinriktningen och fastigheter.

Ta fram uppgifter om en specifik ägare eller fastighet.

Det går även enkelt att få fram urval av ägare eller fastigheter som uppfyller de kriterier man vill.

Klicka här för beskrivning

Varje ägare/aktör presenteras på övergripande detaljsida där Du enkelt ser kontaktuppgifter, verksamhetsinriktning, ägande mm.

Via kart/satellitfunktion även enkelt/snabbt att se var ägaren finns.

Klicka här för att se exempel

Möjlighet att göra egna sökbara noteringar på en ägares detaljsida samt själv skapa och koppla sökbara flaggningar på både ägare och fastigheter.  Detta innebär att Du enkelt själv kan göra egna grupperingar/listor av ägare eller fastigheter

Satelitbilder och kartor

Funktion för att på en karta eller satellitbil visa ägare utifrån olika premisser som att exempelvis på en satellitbild visa alla ägare av minst 30 ha åker och vilka av dessa som odlar spannmål. från satellitbilden kan man då också gå direkt till ägarens detaljsida.

Exportera egna urval till Excel

Det går att exportera viss data till excel, t.ex adress eller telefonlista utifrån ett gjort urval.

Klicka här för att ladda ner exempelfil i Excel

Möjlighet att söka på verksamhetsinriktning

Antalsuppgifter

Foderproduktion (växtodling och/eller Bete)42570
Nötproduktion17938
Hästhållning12185
Mjölkproduktion4509
Grisproduktion/uppfödning3695
Får-, get, lammproduktion7863
Potatisodlare1248
Betodlare1878
Spannmålsodling27145

Möjlighet att söka fram avverkningar

Antalsuppgifter

Antal avverkningsärenden de senaste 5 åren220000
Antal anmäld areal de senaste 5 åren730500 ha
Antal unika fastigheter i dessa avverkningsärenden107600
Antal unika ägare i dessa avverkningsärenden91000
Antal ombud (Skogsbolag)som är involverade i dessa avverkningar1060

Systemet innehåller även EU stöd, med möjlighet att söka på beloppsintervall

I systemet finns även 236620 enskilda firmor som presenteras kopplade mot ägarna  med angivande av verksamhetsinriktning. Här ser enkelt vilken inriktning en ägarens affärsverksamhet har.

135.260 telefonnummer finns kopplade mot de enskilda firmorna

 

Vilken nytta har NI av Lantbruksfakta Digital?

För produktföretag

Läs mer

För maskinföretag

Läs mer

För tjänsteföretag

Läs mer

För finansiella företag

Läs mer

För fastighetsmäklare

Läs mer
Se vår demonstrationsfilm

Fiber internet denilince akla Moondiggy gelir. En uygun internet tarifeleri ve en uygun internet ayrıcalıklarından faydalanmak için Moondiggy’li olmanın tam zamanı!

BisCom Sweden AB erbjuder ett omfattande koncept av informationstjänster. Dessa fokuserar kring områdena jord- och skogsbruk, fastighetsinformation om kommersiella fastigheter och uppgifter kring bostadsrättsföreningar samt entreprenadtjänster. Tjänsterna består bland annat av adress- och e-postförmedling. Våra register tränger på djupet, är mycket omfattande och många av dem saknar helt motsvarighet på marknaden. Samtliga register uppdateras ständigt. Därför kan vi i dag erbjuda ett mycket stort utbud av informationstjänster, som presenteras här. Vi länkar dessutom vidare till våra specialsajter samt till kompletterande informationsmaterial. För mer information kring våra olika produkter, hittar du kontaktuppgifter nedan

BisCom Sweden AB
Emil Eklöfsväg 11
741 92 Knivsta

Telefon: 018-418 23 00 

E-post:info@biscom.se

Org.nr: 556755-8662

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis för sajten och databasen www.lantbruksfakta.se finns registrerat hos Myndigheten för Radio och TV enligt den s k databasregeln.

Det innebär att databasen har samma grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bl a tidningar.

Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Grundlagsskyddet innebär ett skydd mot sådana ingripanden från stat och myndigheter som hämmar yttrandefriheten. Bl a är det förbjudet för myndigheter att censurera innehållet.

Ansvarig utgivare är Carl-Johan Mossberg, VD, BisCom Sweden Aktiebolag.

Financefinder– offerter på fakturaköp