Urval och export via karta

Urval och export via karta är en tilläggsfunktion som du har möjlighet att komplettera ditt abonnemang med.

Då kan du göra urval av kringliggande fastigheters ägare, utifrån en given fastighet.
Till exempel om du vill informera de kringliggande ägarna, då du ska utföra arbete på en fastighet. Eller när mäklare vill informera ägarna i närheten av en fastighet som är till salu.

Har du tillgång till tjänsten så finns det i din sökmeny ett alternativ som heter ”Karta” – klicka där för att komma till tjänsten Urval via Karta.

Exportfilen från Urval via Karta skiljer sig från övriga exportmöjligheter. Exportfilen innehåller uppgifter om Ägarens namn, adress, postnr, ort, kommun, län. Även uppgifter om respektive ägares fastigheter inom det valda området, man ser antal fastigheter, ägdareal, areal skog resp åker samt ägarens ålder.

Möjlighet finns att även välja GDPR-säkrad export, vilket innebär att man får med uppdaterade uppgifter om de som har nixade telefonnummer eller reklamspärr på sin postala adress.

Kostnaden för exportfilen från Urval via karta skiljer sig även något. Se separat prislista.

ölj dessa fyra enkla steg (du ser även på de röda siffrorna i kartan var de görs)

1. Ange fastighetsbeteckning. Klicka enter.
När du börjar skriva fastighetsbeteckningen så får du upp möjliga valalternativ, klicka då på något av dessa. T.ex Ängebo 1:59

2. Fastighetens cenralpunkt visas nu. Cirkeln är default på 5 km.
Du kan ändra cirkelns storlek i rutan under kartan. Du kan även med musen flytta på cirkeln.

3 Här ser du antalet fastigheter samt unika ägare till dessa och hur många hushåll dessa representerar.
Ändra cirkelns radie i rutan eller flytta cirkeln med musen, då ändras också antalet.

4 När du är nöjd med antalet – välj exportsätt.
Ladda ner kontaktfil i excelformat. I filen finns då namn, ålder, adress samt telefonnummer till ägarna av jord och skogsfastigheterna inom cirkeln.
Till varje ägare finns även uppgifter om antal fastigheter, totalt ägd areal, ägd areal skog/åker..

Du kan välja GDPR-säkrad export – Då kommer även 2 aktuella fält med uppgifter om de som har nixade telefonnummer eller som har reklamspärr på sin postala adress.