Hur många tänkbara köpare finns i närheten?

Här skriver man en kort ingress som förklarar vad sidan innehåller och lite mer som gör att det blir en relevant text. Inte för långt och inte för kort. Lagom helt enkelt.

Det här blir den fördjupande delen och längden på den beror helt på vad som krävs för att förklara funktionen. Kanske finns alltid en instruktionsfilm och då behöver den här texten inte vara så lång. Om film saknas krävs givetvis mer ingående text här.