CRM & prospekteringsstöd

2019-02-01T11:34:06+01:00

Vi har mindre kundföretag som använder LantbruksFakta Digital som ett enklare säljstöds- eller inköpssystem. Vi har också kundföretag där LantbruksfaktaDigital istället fungerar som ett försystem som kompletterar befintliga produktionssystem med information där dessa inte ger tillräcklig affärsnytta. LantbruksfaktaDigital är ett kraftfullt lättanvänt prospekteringsverktyg som underlättar prioritering och genomförande av marknads- och säljinsatser. Här gör man [...]

Till toppen