Storlek på ägandet

2019-01-31T19:52:47+01:00

Detta är ett naturligt urvalskriterium för de flesta. Här kan man bestämma att man vill börja sin bearbetning med de som äger mer än en viss areal åker eller skog. Man kan snabbt och enkelt prova olika gränser för ägandet för att se hur många det finns inom olika intervall. Man kan här också göra [...]

CRM & prospekteringsstöd

2019-02-01T11:34:06+01:00

Vi har mindre kundföretag som använder LantbruksFakta Digital som ett enklare säljstöds- eller inköpssystem. Vi har också kundföretag där LantbruksfaktaDigital istället fungerar som ett försystem som kompletterar befintliga produktionssystem med information där dessa inte ger tillräcklig affärsnytta. LantbruksfaktaDigital är ett kraftfullt lättanvänt prospekteringsverktyg som underlättar prioritering och genomförande av marknads- och säljinsatser. Här gör man [...]

Till toppen