Uppdatering 3 av LantbruksFaktaDigital

I den här Uppdateringen / Uppgraderingen så får du nu möjlighet att söka och se några verkligt värdefulla uppgifter.

Taxeringsvärden
Det har varit ett stort önskemål om att man ska kunna söka på och även se uppgifter om olika taxeringsvärden, både på fastighetsnivå och på ägarnivå.
Nu har du alltså möjlighet att se Totala Taxeringsvärden och dessutom då även Taxeringsvärden fördelat på mark, åker samt skog. Ladda ner pdf>>

Byggnader
En ytterligare nyhet är att vi nu också har uppgifter om byggnader på ca 426 000 Jordbruksfastigheter.
Här kan du söka på Småhusbyggnader (Bostadsfastigheter) men även ekonomibyggnader. Även här kan du söka och se Taxeringsvärden för dessa byggnader.
På småhusbyggnaderna ser du förutom Taxeringsvärden, även Byggår och Boyta. Ladda ner pdf>>

Både vad gäller Taxeringsvärden och Byggnader, så går dessa att kombinera med samtliga andra urvalskriterier, vilket gör att man t.ex enkelt kan finna nyligen förvärvade fastigheter inom ett visst Taxeringsvärde och som har småhusbyggnader .

Spara Sökfrågor
En annan väldigt efterfrågad nyhet är möjligheten att spara sökfrågor – då kan man göra exakt samma sökning vid en senare tidpunkt. Ladda ner pdf>>

Mer information
Titta igenom de PDFer som finns här och som mer i detalj presenterar de nya möjligheterna.
Passa också på att titta på filmen som också beskriver detta.

Se vår presentationsfilm

Ladda ner pdf:er

Uppgradera nu
Tag kontakt med oss för att göra uppgraderingen så att även du får tillgång till dessa nya funktioner och möjligheter.

LantbruksFaktaDigital
Carl-Johan Mossberg
camo@biscom.se
070-7254618