Alla fritidsbåGenerellttar skall ha minst sex stödpunkter. Detta har i alla tider varit en regel och som på de flesta håll fortsatt att gälla ända sedan plastskroven ersatt de gamla träskroven.

Detta är en bra och säker pallning förutsatt att två kölbockar kan bära hela båtens tyngd och att sidostöttorna inte kan glida och skada skrovet eller i värsta fall tippa båten vid starka vindlaster.

TREPUNKTSUPPSTÄLLNING

Endast planande och halvplanande båtar
De starkaste delarna på motorbåtar är, förutom kölen, den horisontella ytan
på vardera sidan längst akterut. Dessa två punkter kan ta upp mer än halva båtens totala vikt.

Varje enskild Siggebock klarar mer än åtta ton. Därmed kan vi lämna farhågorna med båtvikten, och i stället fråga oss. Hur mycket klarar kölen? Är båten över10 m lång kanske man skall överväga en extra kölbock. Motor mitt i båten är ett starkt skäl.

VINDLASTER
Vindlaster ökar trycket på läsidans aktre bock och vidare mot den yttre fotplattorna. Bockarnas hållfasthetsreserver och fotplattornas stora ytor, tillsammans med de snedställda enheterna ökar säkerheten vid starka vindlaster. Kvar är kölbocken. Den klarar ännu högre vertikallast än sidobockarna och säkerheten mot vind ligger i att kölen inte kan glida av, tack vare en kölkloss som vilar på en gummiplatta med mycket hög friktionskoefficient. Kölen kan inte glida på kölklossen och kölklossen kan inte glida på gummiplattan. Båtens egentyngd försäkrar att båten inte kan tippa och ju högre vikt desto större friktionsmotstånd.