CRM & Online Databas över Sveriges Lantbruk & Skogsbruk

Verktyg för att optimera er kundbearbetning.

Lägg till din rubriktext här

LantbruksFakta Digital drivs av BisCom Sweden AB som erbjuder ett omfattande koncept av informationstjänster. Dessa fokuserar kring områdena jord- och skogsbruk, fastighetsinformation om kommersiella fastigheter och uppgifter kring bostadsrättsföreningar samt entreprenadtjänster. Tjänsterna består bland annat av adress- och e-postförmedling. Våra register tränger på djupet, är mycket omfattande och många av dem saknar helt motsvarighet på marknaden. Samtliga register uppdateras ständigt. Därför kan vi i dag erbjuda ett mycket stort utbud av informationstjänster, som presenteras här. Vi länkar dessutom vidare till våra specialsajter samt till kompletterande informationsmaterial. För mer information kring våra olika produkter, hittar du kontaktuppgifter nedan

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis för sajten och databasen www.lantbruksfaktadigital.se finns registrerat hos Myndigheten för Radio och TV enligt den s k databasregeln.

Det innebär att databasen har samma grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bl a tidningar.

Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Grundlagsskyddet innebär ett skydd mot sådana ingripanden från stat och myndigheter som hämmar yttrandefriheten. Bl a är det förbjudet för myndigheter att censurera innehållet.

Ansvarig utgivare är Carl-Johan Mossberg, VD, BisCom Sweden AB

VD, Carl-Johan Mossberg

Carl-Johan Mossberg är ägare och drivande kraft bakom BisCom Sweden AB.

Kontakta oss