CRM & Online Databas över Sveriges Lantbruk & Skogsbruk

Prissättning och
användarabonnemang

Användarabonnemang

Lantbruksfakta Digital är en internetbaserad tjänst där man tecknar användarabonnemang. Avtalet tecknas årsvis och per användare och län. Varje användare kommer åt tjänsten på tre olika enheter, exempelvis, dator, surfplatta och mobil. Eftersom de flesta användare har olika sökbehov, är prissättningen baserad på vilka sökmöjligheter man vill ha.

Tilläggstjänster

Uttag av Adresslista i excelformat.

Filen innehåller ID, namn, postadress, postnummer, ort, kommun och län.
Uppgifter om ”flaggor” som är knutna till ägaren visas också samt fältet ”Egen Info”
Se även exempelfiler som återfinns under menyalternativet ”Dokument”
Kostnad för denna information är 1,5 sek per exporterad ägare vid respektive exporttillfälle.

Fakturering av gjorda uttag sker via samlingsfaktura månadsvis i efterskott. En administrativ avgift om 75 kr debiteras vi respektive faktureringstillfälle.

Uttag av Telefonlista inkl adresslista i excelformat

Filen innehåller ID, namn, postadress, postnummer, ort, och i förekommande fall Telefon/Mobil samt kommun och län.
Uppgifter om ”flaggor” som är knutna till ägaren visas också samt fältet ”Egen Info”
Se även exempelfiler som återfinns under menyalternativet ”Dokument”
Kostnad för denna information är 1,75 sek per exporterad ägare vid respektive exporttillfälle.

Samtliga priser är angivna exklusive moms

Abbonemangskostnad
per län

2.900:- / år

19.000:- /år (hela Sverige)

  • Tillgång via tre enheter
  • Konstnadsfri support
  • Mycket fler funktioner
  • och ännu mer funktioner


Kontakta oss

Kontakta oss