Via urvalsformuläret för person/bolag kan omfattande urval/sökningar göras på all information som finns om fastighetsägare.

Informationen är grupperad i 8 informationsflikar som kan vikas ut med detaljerade sökningar inom respektive flik.

Informationen är indelad i olika tjänster som styrs av ditt tecknade abonnemang. Vilken information / vilka flikar man kan se och söka på är därför kopplat till abonnemangets omfattning.

Denna Lathund beskriver alla flikar oberoende av vilket abonnemang du tecknat.

Ditt abonnemang kan när som helst uppgraderas för att få tillgång till fler tjänster

Persondata

 • Söksträng för sökning på Namn, Orgnr, Adress eller Telefon
 • Födelseår för sökning Från / Till (de födelseår du väljer)
 • Telefon Visa alla / Visa endast med telefon
 • Dödsbon Visa alla / Exkludera dödsbon

Geografisk

 • Län
 • Kommun
 • Distrikt
 • Postort
 • Utbo / Närbo (om man äger fastighet i samma kommun som man bor i)

Areal

 • Totalareal (ha) intervall Från / Till (de intervall du väljer)
 • Areal åker (ha) intervall Från / Till           – ” –
 • Areal skog (ha) intervall Från / Till           – ” –

Beräknad ägd fastighetsareal/andel

 • Beräknad ägd fastighetsareal (ha) intervall Från / Till (de intervall du väljer)
 • Beräknad ägd fastighetsandel (%) intervall Från / Till               – ” –

Verksamhet

 • EU stöd (om EU stöd utbetalats i 5 beloppsintervall) enligt information från Jordbruksverket
 • Djurhållning (i 7 olika djurkategorier) enligt information från Jordbruksverket
 • Växtodling (i 4 olika växtkategorier) enligt information från Jordbruksverket
 • Fordon Skotare
 • Bolagsform Privatperson/Bolag/Alla
 • SNI koder angivna enligt bolagsverket samt att söka i beskrivande texter
 • Enskild firma Visa alla / Visa endast personer med enskild firma

Avverkningsanmälan

 • Areal (ha) intervall Från / Till (de intervall du väljer)
 • Datum intervall Datum från / Datum till (de intervall du väljer)
 • Har använt ombud / Har inte använt ombud / Alla
 • Ombudsnamn

Ägaröverlåtelser

 • Totalareal (ha) intervall Areal från / Areal till (de intervall du väljer)
 • Totalsumma intervall Summa från / Summa till (de intervall du väljer)
 • Datum intervall Datum från / Datum till (de intervall du väljer)

Övrigt

 • Förändring av information (Namn, Telefon, Adress, Verksamhet, EU-stöd, Nyinlagd)
 • Ändrad efter Datum
 • Flaggning i urval
  • Välj flaggor att inkludera i urval
  • Välj flaggor att exkludera i urval
 • Välj visade kolumner
  • Markera kolumn för att visa kolumn i resultatlista
  • Avmarkera kolumn om de inte ska visas resultatlista

För att visa sökresultat

 • Hämta sökresultat

Märka urval med flaggor

 • Välj Lägg till flagga / Ta bort flagga
 • Välj på denna sidas ägare / på alla ägare
 • Välj hela hushållet / endast ägare

Nollställa sökresultat

 • Nollställ sökning

För att exportera sökresultat

 • Välj önskat exportformat via vit pil till höger om knappen Hämta sökresultat

Logga in

Lär dig mer om