Spar pengar, tid och problem genom att undvika telefonbearbetning eller reklamutskick till personer angett att man inte vill bli kontaktad av telefonsäljare eller få reklamutskick i brevlådan. Efter införandet GDPR-lagen i maj 2018, har vi på kunders önskemål, tagit fram en tjänst som inte bara gör det lätt att följa lagen. Den underlättar även vid val av kontaktsätt till de olika personerna.

Vid export av kontaktuppgifter (adress och/eller telefonlistor) från LantbruksFakta Digital, så har du nu möjligheten att få utmärkt i listorna vilka som har ”nixade” telefonnummer, eller som har anmält reklamspärr på sin postadress. Nixning och reklamspärr är vedertagna tjänster som tagits fram av branschorganisationen SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association.

”Instruktionsvideo som enkelt visar hur du beställer GDPR-säkrade uppgifter (4,17 min)”

OBS! När du beställer GDPR-säkrade uppgifter
När du beställer GDPR-säkrade uppgifter kommer leveransen fördröjas något (ca 30 minuter), eftersom uppgifterna kontrolleras i realtid mot aktuella spärregister. När kontrollen är genomförd exporteras filen som vanligt till beställaren, men det finns då ett fält med som anger om personen har, och i så fall vilken typ av spärr personen registrerat sig för (TM-nix = nixat telefonnummer eller DM-nix = Reklamspärr postalt).

Då kan du själv som användare göra en avvägning över om och hur den aktuella personen ska kontaktas.

Under menyalternativet finns exempel på hur exporten ser ut med detta alternativ I prislistan finns också prisuppgifter kring detta.
Pris för tjänsten: 375 kr per fil/export samt 0,3 kr per kontrollerad post.

Mer om GDPR-säkrad export

Med GDPR-säkrad export erbjuder LantbruksfaktaDigital ett praktiskt stöd att kunna följa riktlinjerna i den nya lagstiftningen. GDPR stödet innebär att man vid export kan välja att matcha exportfilen mot NIX-registret och Reklamspärren. GDPR stödet är ett tillval som väljs i samband med att väljer vilken typ av exportfil man önskar. Du kan även göra tillvalet i efterhand, se den tredje punkten under ”Export av information” här nedan.

Vad är GDPR?

GDPR = The General Data Protection Regulation. Förordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter gällande skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018.

GDPR ger rätt att spara en exportfil i 3 månader. Efter tre månader kan information sparas endast för de personer där en affärsrelation etablerats efter utskicket. GDPR säkrade exporter ger stöd till företagets policy och syn på information.

Export av information

Exporten görs under meny ”Sök Person/bolag: Hämta sökresultat”

 • Exportfunktionen är påkopplad om en vit pil syns till höger på knappen ”Hämta sökresultat”.
 • Om pilen saknas är exportfunktionen inte påkopplad
 • För att i efterhand koppla på exportfunktionen, fyll i ”Avtal för export” (finns att ladda ner under Dokument) och skicka in till oss.

Exportera till GDPR

 • Markera vit pil på ”Hämta sökresultat”
 • Välj önskat GDPR-alternativ
 • Exempel på exportfilsinnehåll finns under Hjälp: ”Exempel på exportfiler”
 • Exportfilen skickas i realtid för att matchas mot NIX-registret (telefonnummer) och Reklamspärren (postadress).
 • Efter matchning skickas ett mail till beställarens e-postadress.
 • Mailet innehåller en direktlänk som används för att hämta exportfilen.

Hämta exportfil

 • Leta i inkorgen efter mailet med länk
 • Öppna mailet och klicka på länken
 • Spara filen
 • Filen får enligt GDPR sparas och användas i 3 månader

GDPR innehåll i exportfil

 • Exportfilen är nu kompletterad med ett fält som visar om personen anmält sig till NIX-registret samt Reklamspärren.
 • Informationen ger stöd för hur du skall hantera de berörda personerna.
 • Om personen markerat sig i NIX-registret är ett utskick lämpligt istället för telefonbearbetning.
 • Om personen markerat sig i Reklamspärren är ett personligt brev lämpligt istället för ett standardiserat utskick.