Välkommen till vår nya smarta kartfunktion! Urval och export via karta är en tilläggsfunktion som du har möjlighet att komplettera ditt abonnemang med. På mindre än en minut tar du fram uppgifterna om alla ägare i en valfri radie runt det objekt du är intresserad av, och laddar hem dem.

Då kan du snabbt och enkelt göra urval av kringliggande fastigheters ägare, utifrån en given fastighet.
Till exempel om du som mäklare vill informera de kringliggande ägarna om en fastighet som är till salu, eller om du ska utföra arbete på en fastighet (avverkning, underhåll mm).

Här kan du läsa en beskrivning av hur det går till:

När du har skaffat dig tillgång till tjänsten så finns det i din sökmeny ett alternativ som heter ”Karta”
– klicka där för att komma till tjänsten Urval via Karta.

Exportfilen från Urval via Karta skiljer sig från övriga exportmöjligheter. Exportfilen innehåller uppgifter om de valda ägarnas namn, adress, postnr, ort, kommun, län. Även uppgifter om respektive ägares fastigheter inom det valda området, man ser antal fastigheter, ägd areal, andelen areal skog respektive åker samt ägarens ålder. Till varje ägare finns även uppgifter om ägda fastigheter i området (Fastighetsbeteckningar)

Möjlighet finns att även välja GDPR-säkrad export, vilket innebär att man får med uppdaterade uppgifter om vilka som har nixade telefonnummer eller reklamspärr på sin postadress.

Kostnaden för exportfilen från Urval via karta skiljer sig även något. Se separat prislista.

Så här gör du:

Siffrorna i beskrivningen nedan motsvaras av siffrorna i bilden.

1. Ange fastighetsbeteckning på den fastighet du är intresserad av. Klicka enter.
När du börjar skriva fastighetsbeteckningen så får du upp möjliga valalternativ, klicka då på något av dessa. T.ex Ängebo 1:59

2. Fastighetens centralpunkt visas nu. Cirkeln är default inställd på 5 km men du kan enkelt ändra cirkelns storlek i rutan under kartan. Du kan även med musen flytta på cirkeln.

3. Här ser du antalet fastigheter samt unika ägare till dessa och hur många hushåll dessa representerar.
Ändra cirkelns radie i rutan eller flytta cirkeln med musen så ändras även antalet.

4. När du är nöjd med antalet – välj exportsätt.

Ladda nu ner kontaktfil i excelformat

I filen finns då namn, ålder, adress samt telefonnummer till alla ägarna av jord och skogsfastigheterna inom cirkeln.
Till varje ägare finns även uppgifter om antal fastigheter, totalt ägd areal, ägd areal skog/åker..

Du kan välja GDPR-säkrad export – Då kommer även 2 aktuella fält med uppgifter om de som har nixade telefonnummer eller som har reklamspärr på sin postala adress.

Kostnaden för hela denna kartfunktion är endast 900 kr/år och län. Önskas flera län, eller inkoppling till flera inloggningar – kontakta oss för pris.

Flagga ägare i urval

Du har också möjlighet att inne på LantbruksFakta Digital flagga (märka ut) ditt urval

• Markera vilken flagga som ska användas
• Välj ”Lägg till” för att märka ägare i urval
• Välj ”Ta bort” för att avmarkera ägare i urval
• Välj om hela hushållet (alla ägare som bor i samma hushåll) ska omfattas
• Välj ”På endast dessa” om endast en ägare per hushåll ska omfattas.
• Markera ”Spara” så genomförs dina åtgärder på ditt urval

Mer om flaggning kan du läsa om på infosidan Lathund Flaggor

Se också:

Film Urval via karta

Film GDPR-Export

För mer information samt inkoppling av denna funktion på din inloggning, kontakta

Carl-Johan Mossberg – 070-7254618 – camo@biscom.se

Lär dig mer om