Här kan du exempelvis hitta personer som har en förväntad intäkt, vilket är bra för exempelvis banker eller företag som säljer utrustning som exempelvis 4-hjulingar. Du kan också se aktivitet hos ägarna, och du kan dra slutsatser om personer som troligen gör mer praktiskt arbete själv i skogen.

Nu skall vi berätta hur man söker personer (skogsägare) som nyligen har gjort en avverkning. Börja med att gå in under ”Konto” i menyn upptill och välj ”Flaggning”.

Vi skapar nu en flagga för avverkning i Jämtland 2018. Därefter går vi under ”Sök” i menyn till Person/bolag eftersom vi nu skall söka på personer. Vi väljer länet Jämtland och sedan scrollar vi neråt tills vi kommer till Avverkningsanmälan. Vi väljer datum, från 1 januari till 31 december 2018. Vi hittar nu 755 personer. Det känns lite väl många så vi testar med att skriva in 10 hektar på hur stor areal det skall gälla. Nu fick vi 189 personer.

Vi hämtar resultatet genom att klicka på ”Hämta sökresultat” och sedan markerar jag att jag vill se fler kolumner i träfflistan. Jag väljer bland annat ”Areal skog”, Areal åker” och ”Beräknad ägd fastighetsandel”, samt Avverkningsanmälan och Avverkningsombud. Dessutom vill jag veta om de är utbo eller närbo.

Jag flaggar nu samtliga dessa 189 personer och kan sedan göra ytterligare urval i gruppen för att hitta de allra mest intressanta, till exempel om de är utbo eller närbo, hur gamla de är och hur mycket de totalt sett äger.

Du kan få ännu mer information genom att titta på den här korta filmen.

Om du vill veta mer om vilka tjänster som är lämpliga för just din verksamhet så är det enklast att du kontaktar oss, per mail eller telefon. E-post: info@biscom.se. Telefon: 018-418 23 00. Mycket välkommen!