Vi har skapat en ny funktion som visar den verkligt ägda andelen i en fastighet, exempelvis för att hitta majoritets- eller minoritetsägare i fastigheten.

Genom denna tjänst får du möjlighet att prioritera ”rätt” ägare. Du kan se vilka som t.ex är majoritetsägare eller minoritetsägare och vilka andelar de har – på så vis kan du koncentrera säljkrafter där de gör mest nytta.

När man söker på arealer så får man fram uppgifter om vilka som är hel- eller delägare. Men där ser du inte hur stor andel de äger. Vi har därför skapat en särskild beräkningsfunktion, ”Beräknad ägd fastighetsareal/andel”. En person äger kanske 100 % av en fastighet på 100 hektar men 50 % av en annan fastighet på 100 hektar. Hans del i dessa fastigheter tillsammans blir alltså 150 hektar, eller 75 %.

I Västerbotten (1) hittar vi exempelvis 21 493 personer (2) som äger minst en hektar mark (3) och som även bor i länet. Hur många av dessa äger sin fastighet helt själv? Då fyller vi i rutan ”Beräknad ägd fastighetsandel” och skriver 100 (4) vilket alltså syftar på procentandelen. Då blir det 7 636 ägare kvar.

<img class=”aligncenter size-full wp-image-1428″ src=”https://lantbruksfaktadigital.se/wp-content/uploads/2019/02/visa-agd-andel.jpg” alt=”” width=”600″ height=”310″ />

Hur många blir de om vi i stället väljer ägande från 49 %? Då blev resultatet 17 331 ägare. Om de äger från 49 till 99 % minskade antalet till 9 693. Vill du i stället hitta minoritetsägare, exempelvis från 1 % till 45 %, så blev antalet 4 005 personer.

Här kan man också välja att flagga ett urval för framtida bruk. Du kan flagga gruppen i Västerbotten som äger 100 % med en viss flagga, gruppen Västerbotten 49 till 99 % med en annan flagga och så vidare Du kan läsa mer om flaggning och hur man använder den i podd nr x.

I träfflistan som du skapat kan du också välja att visa ytterligare kolumner med information om dessa personer. Du kan läsa i podden ”Mer info i träfflistan” om hur man gör. I denna träfflista kan du sedan göra ytterligare urval, till exempel att de skall äga minst 75 hektar skog. Du ser också på bilden nedan vilka kolumner du kan välja bland.

Till vänster kan du markera vilka kolumner du vill se (1). Klicka sedan Klar (2) och Hämta sökresultat (3). Då får du med de valda kolumnerna i din träfflista.

<img class=”aligncenter size-full wp-image-1429″ src=”https://lantbruksfaktadigital.se/wp-content/uploads/2019/02/visa-agd-andel-2.jpg” alt=”” width=”600″ height=”258″ />

Konsten att skapa den nytta du är ute efter är alltså att kunna göra väldefinierade och detaljerade urval för att få fram exakt den målgrupp du vill ha. LantbruksFakta Digital erbjuder näst intill oändliga möjligheter till detta.

Du kan få ännu mer information genom att titta på den här korta filmen.

Om du vill veta mer om vilka tjänster som är lämpliga för just din verksamhet så är det enklast att du kontaktar oss, per mail eller telefon. E-post:info@biscom.se. Telefon: 018-418 23 00.

Mycket välkommen!