Denna funktion gör det lättare skapa överblick över de egenskaper/uppgifter hos ”ägarna” som är viktiga för just dig som användare. Du behöver inte alltid gå in på personkortet för att se egenskap hos ägare. Det gör det enklare och snabbare att kunna sortera och prioritera på rätt målgrupp.

Många missar att man kan få fram all denna information redan i den första träfflistan man skapar vid en sökning. Genom att välja vilken information du vill se kan du sedan gå vidare med ännu mer förfinade urval. Därför skall vi berätta lite mer här om hur du kan göra och vilken nytta du får av informationen du kan lägga till i träfflistan.

Vi skapar ett exempel: Börja med att göra ett urval på personer i ett visst geografiskt område. De skall vara i en viss ålder, exempelvis över 60 år, och ha en viss storlek på sitt ägande, exempelvis minst 25 hektar. Nu har vi alltså som vanligt gjort ett urval.

Du klickar ”Hämta sökresultat” längst ner på sidan. Nu får du upp ett resultat på vanligt sätt. Men redan här kan du egentligen välja att se mycket mer information om respektive ägare. Gör så här. Ovanför den visade listan klickar du på knappen ”Välj visade kolumner”.

Nu ser du här nedan alla de kolumner som du kan välja att visa. Genom att klicka på respektive ruta (1) kan du nu aktivera dem (eller avaktivera dem) och på så sätt välja vilka uppgifter som är intressanta just för dig. Här ser du vilka kolumner du kan välja på.

Tryck sedan på ”Klar” (2) och på ”Hämta sökresultat” (3). Nu har du fått alla de kolumner du vill ha med i resultatet. Du kan nu sortera på valfri kolumn, exempelvis på beräknad fastighetsandel eller Beräknad areal. Då kan du se vem som är majoritetsägare på en viss areal. Om någon äger 50 %, indikerar det oftast att det är makar som äger 50 % var. Du kan se vilka som har bolagsengagemang, sitter i en bolagsstyrelse, har gjort avverkningsanmälningar och om de i så fall använder ombud, senaste fastighetsöverlåtelser och många andra uppgifter. Du kan också gå vidare till detaljsidan för en viss person, och få fram exempelvis telefonnummer, om man är utbo eller närbo (alltså om man bor i annan kommun än ägandet, eller om man bor och äger i samma kommun). Du kan också flagga hela ditt urval för kommande användning.

Sammantaget kan du alltså skapa väldigt stor nytta genom att ta fram omfattande information redan i din träfflista, och sedan använda möjligheten att sortera efter valfri kolumn, utifrån de uppgifter som är intressanta just för dig.

Du kan få ännu mer information genom att titta på den här korta filmen.

Om du vill veta mer om vilka tjänster som är lämpliga för just din verksamhet så är det enklast att du kontaktar oss, per mail eller telefon. E-post: info@biscom.se. Telefon: 018-418 23 00. Mycket välkommen!