Ditt användarkonto kan innehålla fler eller färre av våra tjänster. Men ofta tillkommer nyutvecklade tjänster, som kan underlätta och effektivisera dina sökningar ännu mer. Om du vill se vad som ingår i ditt konto (och vad som inte ingår) är det mycket enkelt.

När du loggat in så går du till ”Konto” längst upp till höger i menyn. Välj ”Mitt konto”. Direkt under namnet på din organisation, ser du vilket eller vilka län du prenumererar på. Strax nedanför ser du vilka tjänster som ingår i ditt abonnemang.

Här kan du läsa mer om de viktigaste tjänsterna som vi erbjuder.

NY TJÄNST. GDPR-säkra exporter innebär att när du gjort ett urval som du vill hämta som en excel-fil, med ägaruppgifter inklusive telefonnummer och adressuppgifter så får du också veta vilka ägare som spärrat sina uppgifter för telefonsamtal i NIX-registret eller för reklam-utskick. Detta är man skyldig att göra enligt GDPR-lagen.

Logga in från ett visst antal enheter visar helt enkelt hur många enheter du kan vara inloggad från samtidigt.

Skapa exportfiler, den tjänsten måste vara påkopplad för att du skall kunna göra adressuttag ur systemet.

NY TJÄNST. Sök fastigheter på karta. Denna tjänst används ofta av exempelvis mäklare. Man skriver in en fastighetsbeteckning och fastigheten visas då på en karta. Du kan sedan välja ett område med valfri storlek runt denna fastighet och kan då få ut uppgifter om alla de ägare och fastigheter som finns runt den aktuella fastighet du sökte.

Sök på distrikt innebär att du kan söka på delar av en kommun. Tidigare utgick man från församlingar, det har nu ändrats till distrikt.

SNI-koder är en verksamhetsbeskrivning som finns registrerad hos Bolagsverket för alla som har aktiebolag eller enskild firma.

Sök utbo/närbo. Utbo innebär att du kan söka på dem som bor i en annan kommun än där de har sitt ägande och närbo innebär att de söker på dem som bor och äger i samma kommun.

Sök verksamhet innebär att du kan söka efter en viss typ av odling eller viss typ av djuruppfödning.

NY TJÄNST. Sök ägaröverlåtelser innebär att du söker på själva affärerna som genomförts och får fram vilka fastigheter som har överlåtits i ett visst geografiskt område under en viss valfri tidsperiod.

NY TJÄNST. Sök ägd andel/areal på ägares fastigheter innebär att du kan se hur stor andel varje ägare har i en viss fastighet.

NY TJÄNST. Visa datum för senaste förändring innebär att du i ett urval av ägare, som du gjort tidigare, kan få veta vilka förändringar som skett bland dessa sedan du senast var inne i databasen.

Visa fullständigt personnummer är en uppgift som vi endast lämnar till banker och försäkringsbolag.

NY TJÄNST. Visa statistik på sökningar ger en summering av ditt sökresultat, exempelvis på fastigheter i ett visst område.

De tjänster som du har påkopplade i ditt abonnemang visas i svart och med en ifylld ruta framför, de som inte är påkopplade visas nedtonat.

Du kan få ännu mer information om de olika tjänsterna genom att titta på den här korta filmen.

Om du vill veta mer om vilka tjänster som passar för just din verksamhet så är det enklast att du kontaktar oss, per mail eller telefon. E-post: info@biscom.se. Telefon: 018-418 23 00. Välkommen!